DK EN SV NO FI
DK EN SV NO FI

Guide til Arbejdstilsynets retningslinjer om faldsikring

Guide

Hvad er arbejdsmiljøloven?

Fald fra høje højder (over 2 meter) er en af de mest almindelige årsager til skader og dødsfald i byggebranchen og på byggepladser. Derfor har Arbejdstilsynet etableret krav til faldsikring.

Hvad er arbejdsmiljøloven?

Formålet med arbejdsmiljøloven (AML) er at forhindre arbejdsulykker og skabe et arbejdsmiljø, der er sikkert at arbejde i. Ifølge AML er du som arbejdsgiver ansvarlig for, at arbejdsmiljøet er sikkert.

De vigtigste punkter i arbejdsmiljøloven, der er relevante for Arbejdstilsynets krav vedrørende faldsikring, omfatter:

 • 1 §: Lovens formål er at forebygge dårligt helbred og arbejdsulykker og også at opnå et godt arbejdsmiljø i andre henseender. (Punkt ændret ved 1994:579)
 • 2 § – Kapitel 2: Arbejdet skal planlægges og indrettes, så det kan udføres i et sundt og sikkert miljø.
 • 3 § – Kapitel 3: Arbejdsgiveren skal sikre, at medarbejderen er velinformeret om de betingelser, som arbejdet udføres på, og at medarbejderen er informeret om de risici, der kan være forbundet med arbejdet. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejderen har den nødvendige uddannelse og ved, hvad der skal observeres for at undgå risici på arbejdet. Arbejdsgiveren skal sikre, at kun medarbejdere, der har modtaget tilstrækkelige instruktioner, har adgang til områder, hvor der er en betydelig risiko for dårligt helbred eller ulykker.
  Arbejdsgiveren skal ved at tilpasse arbejdsforholdene eller træffe andre passende foranstaltninger tage hensyn til medarbejderens særlige arbejdsvilkår. Ved planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet skal det tages i betragtning, at medarbejdernes betingelser for at udføre opgaver er forskellige. (Punkt ændret ved 2002:585)
 • 4 § – Kapitel 3: Medarbejderen skal deltage i arbejdsmiljøarbejdet og i implementeringen af de foranstaltninger, der er påkrævet for at opnå et godt arbejdsmiljø. Vedkommende skal følge de givne regler samt bruge beskyttelsesanordninger og overholde de andre forholdsregler, der er nødvendige for at forhindre dårligt helbred og ulykker.
  Hvis medarbejderen finder, at arbejdet indebærer en umiddelbar og alvorlig fare for liv eller sundhed, skal han eller hun straks underrette arbejdsgiveren eller sikkerhedsrepræsentanten. Medarbejderen er uden ansvar for skader, der opstår som følge af manglende udførelse af arbejdet, mens der afventes besked om, hvorvidt arbejdet skal fortsætte. (Punkt ændret ved 1991:677)
 • 5 § – Kapitel 8: Regeringen eller den myndighed, som regeringen har fastsat, kan udstede forskrifter om, at der skal opkræves et gebyr, hvis der er sket overtrædelse af en forordning, der er udstedt på grundlag af kapitel 4. 1–8 §§. Gebyret opkræves, selvom overtrædelsen ikke skete forsætligt eller ved uagtsomhed.
  I en forordning om sanktionsgebyrer skal det fremgå, hvordan gebyret beregnes for forskellige former for overtrædelser. Det skal være muligt at fastsætte gebyrbeløbet direkte på grundlag af det angivne beregningsgrundlag. Gebyret skal være minimum 1.000 kroner og højst 1.000.000 kroner. (Punkt ændret ved 2013:610)

Kollektiv og personlig faldsikring

I tilfælde af faldrisici skal der anvendes en kollektiv faldsikring. Kollektiv faldsikring er forskellige typer fælles beskyttelsesudstyr, der beskytter alle i arbejdsmiljøet. Dette inkluderer:

Personligt faldsikringsudstyr bør kun bruges i undtagelsestilfælde, når kollektivt faldsikringsudstyr ikke er muligt at bruge, eller når det tager betydeligt længere tid at anskaffe kollektiv faldsikring.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder arbejdsmiljøloven?

Først og fremmest sætter du dig selv og/eller dine medarbejdere i fare. Kontakt BGFIX, så hjælper vi dig med at udvikle en faldsikringsløsning, der opfylder alle krav og behov.

Skab et sikkert arbejdsmiljø med BGFIX

For nærmere information om Arbejdstilsynets faldsikringskrav kan du kontakte BGFIX. Vores mål er at gøre arbejdspladser så sikre som muligt, og vi har et bredt udvalg af både kollektivt og personligt faldsikringsudstyr, der er CE- og EN-godkendt.

Tag gerne et kig på vores udvalg af faldsikringsudstyr til arbejde i højden.

Inden du forlader os….

Her finder du skarpe tilbud på byggepladshegn og andre afspærringsprodukter.
Komplette byggepladshegnspakker der passer perfekt til dit projekt. Byggepladshegn med eller uden transportrammer. Kontakt en af vores sælgere som vil hjælpe dig igennem byggepladshegnsjunglen!

x OK
x OK

Innan du lämnar oss....

Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!