DK EN SV NO FI
DK EN SV NO FI
byggeplads

Guide til at beskytte offentligheden mod din byggeplads

Det er dit ansvar at sikre, at arbejdet på din byggeplads ikke bringer offentligheden i fare. Det inkluderer alle nærliggende mennesker, voksne og børn, såvel som dyr, der ved et uheld eller med vilje kommer ind i dit byggeområde.

I denne artikel har vi samlet de vigtigste ting, du skal vide for at beskytte offentligheden mod din byggeplads, men også alle arbejdere på byggeområdet. Vi vil behandle styringen af adgangen til byggepladsen og potentielle farer for offentligheden.

Hvad du behøver at vide

Alle byggefirmaer bør udarbejde en arbejdsmiljøplan for deres byggeplads, som bør omfatte foranstaltninger til at styre adgang på tværs af klart definerede grænser samt en plan for at udelukke uautoriserede personer.

Der er ikke plads til fejl eller dovenskab, da risikoen for, at et barn eller dyr vandrer ind på din byggeplads, kan være katastrofal. Alt skal gøres med stor omhu for at beskytte offentligheden mod:

a) faldende materialer og værktøjer

b) risikoen for at falde i gruber/grøfter

c) kollision med entreprenøraskiner.

At administrere adgangen til byggepladsen

Adgang: Du skal skabe en klar, fysisk grænse ved hjælp af passende hegn. Typen af hegn bør tilpasses byggepladsen og dens omgivende miljø. For at beskytte offentligheden er det væsentligt at etablere et skel, der adskiller byggepladsen fra offentlige arealer. Du skal:

a) Planlægge, hvilken slags afspærring der er behov for

b) Sætte hegn op

c) Vedligeholde afspærringen

Spørgsmål du bør stille dig selv inkluderer:

a) Hvilken type byggearbejde vil der blive udført?

b) Hvor tæt befolket er det omkringliggende område?

c) Hvem skal besøge din byggeplads i løbet af arbejdet?

d) Vil din byggeplads tiltrække børn?

e) Hvad er de specifikke kendetegn ved din byggeplads? (f.eks. eksisterende afspærring, grund, bygninger i nærheden)

I tætbebyggede områder anbefales et to meter højt byggehegn omkring byggeprojektet. Suppler gerne med et skilt eller to til din byggeplads for at afklare potentielle farer indenfor området.

Adgang til byggepladsen

Du skal lave passende foranstaltninger for at forhindre uvedkommende i at få adgang til byggepladsen:

a) Folk skal have tilladelse til at få adgang til byggepladsen eller være begrænset til et bestemt område.

b) Du skal forklare de relevante regler for autoriserede personer.

c) Du kan blive bedt om at overvåge eller ledsage autoriserede besøgende, mens de er på din byggeplads eller besøger bestemte områder.

Potentielle farer for offentligheden

Der er mange farer på en byggeplads, som udgør en risiko for offentligheden og besøgende. Gennemgå, om nogen af nedenstående risici er relevante på din byggeplads, og hvordan du håndterer dem:

a) Nedfaldende værktøj og materialer: Sørg for, at ting ikke kan falde uden for byggeområdets grænser. På stilladser kan dette forhindres ved hjælp af net, hegn og lignende afspærringer.

Levering og andre køretøjer: Sørg for, at fodgængere ikke risikerer at blive ramt af køretøjer, der kommer ind eller ud af byggeområdet.

b) Opbevaring og stabling af materialer: Du kan mindske risikoen for oplagrede materialer ved at opbevare dem inden for byggeområdet – gerne indenfor et indhegnet område eller i hvert fald så langt væk fra byggepladsafspærringen som muligt.

c) Åbninger og udgravninger: Folk kan nemt komme til skade, hvis de falder ned i udgravninger, brønde, trappeopgange eller åbne gulvlemmer. Forebyg dette ved at opsætte afspærringer, overdækninger og advarselsskilte på din byggeplads.

Andre farer:

a) Fald- og snublerisici

b) Entreprenørmaskiner af forskellige typer

c) Farligt materiel og affald

d) Elektricitet og andre energikilder

e) Støv, støj og vibrationer

f) Vejarbejde

Alarm, kameraovervågning og vagter til beskyttelse mod offentligheden

 Det er dog ikke kun offentligheden, der skal beskyttes, du og dine medarbejdere skal også beskyttes mod offentligheden. Ved at købe alarmsystemer med kameraovervågning og leje sikkerhedsvagter sikrer du, at ingen kan komme uhindret ind på området eller kontoret og stjæle eller ødelægge noget. Ligesom en husalarm, har en bygningsalarm en afskrækkende effekt, der holder de fleste uvedkommende væk. Det er den største grund til, at mange vælger at købe boligalarmer og bygningsalarmer. Vi anbefaler kraftigt, at du tydeligt skriver under på, at området overvåges for at forhindre kriminalitet i første omgang.

Sikre din byggeplads med BGFIX

Vi har alt hvad du skal bruge for at skabe en sikker byggeplads inklusiv hegn i form af hegn og barrierer samt forskellige typer byggepladsskilte. Kontakt os, så sørger vi for, at sikkerheden på din byggeplads passer til dine behov og situation.

- Skrevet af Niels Webb

Hör av dig

  captcha

  Inden du forlader os….

  Her finder du skarpe tilbud på byggepladshegn og andre afspærringsprodukter.
  Komplette byggepladshegnspakker der passer perfekt til dit projekt. Byggepladshegn med eller uden transportrammer. Kontakt en af vores sælgere som vil hjælpe dig igennem byggepladshegnsjunglen!

  x OK
  x OK

  Innan du lämnar oss....

  Här hittar ni aktuella erbjudande på byggstängsel och andra avspärrningsprodukter. Kompletta byggstängselpaket som passar perfekt till ditt projekt. Byggstängsel med eller utan transportpall. Kontakta någon våra kunniga säljare som lotsar dig igenom byggstängseldjungeln!