Publikumshegn

Publikumshegn til adskillelse mellem kørende og gående.